Laboratuvarımızdan Yeni Kitap: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

Laboratuvarımızdan Yeni Kitap: Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri

Laboratuvarımız öğretim üyeleri tarafından “Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri” isimli kitap yayınlandı.

Son dönemde internete dayalı uzaktan öğretim gibi yöntemlerin yaygınlaşması, özellikle e-öğrenme alanında bahsi geçen gelişmeler ışığında bazı yeni tekniklerin kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Bu yöntem ve tekniklerin önemli bir kısmı doğal olarak bilgisayar bilimlerinden aktarılmıştır. Bu kitabın başlığını oluşturan iki ana kavram da, bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarında çok çeşitli uygulamaları olan iki yaklaşımın, eğitim bilimlerine birer eğitim teknolojisi olarak kazandırılmaları akademik hayatımıza girmiştir.

Veri madenciliği, büyük veri yığınlarındaki karmaşık ilişkileri anlayabilmemizi sağlayan birçok tekniği barındırır. Eğitsel veri madenciliği ise bu ilişkileri anlamlandırabilmemizi sağlamakla kalmayıp, öğrenmeye ve öğretmeye ilişkin önemli bulguları da beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle klasik veri madenciliğinin “eğitimle ilişkili” verilere uygulanması biçimindeki ham tanımından oldukça uzaklaşan bu kavram, zamanla tümüyle yeni bir araştırma alanının doğmasına öncülük etmiştir.

Editörler:  Dr. Halil YURDUGÜL, Dr. Soner YILDIRIM,  Dr. Tolga GÜYER

Yayınevi: Anı Yayıncılık

İçindekiler ve editör yazısını incelemek için tıklayınız.