Evma-lab, ülkemizde eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri konusundaki çalışmalara, araştırmalara ve bu konuda çalışan araştırmacılara bir platform oluşturması amacıyla oluşturulmuştur. Bu platformdan beklentiler ise bu konuda iletişim, paylaşım ve işbirliği biçimindedir. Evma-Lab’ın ilk adımları Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’ndeki araştırmacıların girişimiyle yapılandırılmış, günümüzde ise tüm araştırmacıların katılımına açılmıştır.