Kitaplar

Güyer, T., Yurdugül, H., & Yıldırım, S. (2020) Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri, Anı Yayıncılık

Keskin S., Şahin M., Yurdugül H. (2019). Online Learners’ Navigational Patterns Based on Data Mining in Terms of Learning Achievement, in: Learning Technologies for Transforming Large-Scale Teaching, Learning, and Assessment, “Sampson D”, “Spector M.”, “Ifenthaler D.”, “Isaías P.”, “Sergis S.”, Eds., Springer, London/Berlin , Switzerland, pp.105-121, 2019 (Link)

Tufan, D., & Yildirim, S. (2018). Historical and Theoretical Perspectives of Data Analytics and Data Mining in Education. Responsible Analytics and Data Mining in Education: Global Perspectives on Quality, Support, and Decision Making. Routledge.

Tezler

Keskin, S. (2019). Uyarlanabilir Dönüt Sistemi Tasarımı İçin Kullanıcı Profillerinin Belirlenmesi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şahin, M. (2018). E-öğrenme ortamlarına yönelik öğrenme analitiklerine dayalı müdahale motoru tasarımı ve geliştirilmesi (Doktora Tezi).  Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akçapınar, G. (2014). Çevrimiçi öğrenme ortamındaki etkileşim verilerine göre öğrencilerin akademik performanslarının veri madenciliği yaklaşımı ile modellenmesi (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Projeler

Yılmaz, R., Yurdugül H., Karaoğlan Yılmaz G., Sulak, S., & Şahin M. (2020-). Öğrenme Analitikleri ile Desteklenmiş Uyarlanabilir Dinamik Zeki Öğretim Sisteminin Tasarımı ve Değerlendirilmesi. (Tübitak 1001 Projesi)

Yurdugül H. & Şahin, M. (2017-). E-Öğrenme Ortamlarına Yönelik Öğrenme Analitiklerine Dayalı Bir Müdahale Motoru Tasarımı. (Hacettepe Üniversitesi BAP Hızlı Destek Projesi)

Güyer, T. (2018-). Öğrenme Analitiği Göstergelerini Raporlayan Açık Erişimli Çevrimiçi Bir Öğrenme Platformunun Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. (Tübitak 1001 Projesi)

Makaleler

Şahin, M., & Yurdugül, H. (2020). Educational Data Mining and Learning Analytics: Past, Present and Future. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 121-131.

Keskin, S. & Yurdugül, H. (2019). Factors Affecting Students’ Preferences for Online and Blended Learning: Motivational vs. Cognitive. European Journal of Open, Distance and e-Learning (EURODL). 22(2), 71-85.

Keskin, S., Aydın, F., & Yurdugül, H. (2019) Eğitsel veri madenciliği ve öğrenme analitikleri bağlamında e-öğrenme verilerinde aykırı gözlemlerin belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(1), 292-309.

Şahin, M., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2018). Determination of the learning priorities of students in department of CEIT based on their career preferences using AHP. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(3), 745-764. DOI: 10.14686/buefad.372453

Şahin, M., Keskin, S., Özgür, A., & Yurdugül, H. (2017).E-öğrenme ortamlarında öğrenen özelliklerine dayalı etkileşim profillerinin belirlenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 172 – 192. DOI: 10.17943/etku.297075

Bayrak, F. ve Yurdugül, H. (2016). Web-tabanlı öz-değerlendirme sisteminde öğrenci uyarı indeksini temel alan öğrenme analitiği modülünün tasarlanması, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(2).

Akçapınar, G., Altun, A., & Aşkar, P. (2015). Modeling Students’ Academic Performance Based on Their Interactions in an Online Learning Environment. Elementary Education Online, 14(3), 815-824. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.03160

Akçapınar, G. (2015). How automated feedback through text mining changes plagiaristic behavior in online assignments. Computers & Education, 87(0), 123-130. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2015.04.007

Bildiriler

Şahin M., Keskin S., Yurdugül H., “Online Learners’ Readiness and Learning Interactions: A Sequential Analysis”, 15.th International Conference Cognition and Exploratory Learning Digital Age, Budapeşte, MACARISTAN, 21-23 Ekim 2018, pp.38-44

Şahin, M. & Yurdugül, H. (2018). Öğrenme Yönetim Sistemi 3.0 ve Öğrenen Beklentileri. EDUCOON 2018, September, Ankara, Turkey.

Aydın, F., Şahin, M. & Yurdugül, H. (2018). Endüstri 4.0 Bağlamında Eğitsel Nesnelerin İnterneti: Bir Model Önerisi. EDUCOON 2018, September, Ankara, Turkey.

Şahin, M. & Yurdugül, H. (2018). E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenenlerin Etkileşim Önceliklerinin Belirlenmesi. 12th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2018), 2-4 May, İzmir, Turkey.

Şahin, M. & Yurdugül, H. (2018). Oyun Platformları ile Oyun Türleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Uyum Analizi. 12th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2018), 2-4 May, İzmir, Turkey.

Keskin, S. & Yurdugül, H. (2018). E-Değerlendirme Ortamlarında Öğrenenlerin Dönüt Tercihlerinin İncelenmesi. 12th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2018), 2-4 May, İzmir, Turkey.

Keskin, S., Aydın, F. & Yurdugül, H. (2018). E-Öğrenme Sürecinde Aykırı Veriler ve Baş Etme Yolları. 12th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2018), 2-4 May, İzmir, Turkey.

Şahin, M. & Yurdugül, H. (2017). The framework of intervention engine based on learning analytics. 14th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2017 (CELDA 2017), 18-20 September, Algarve, Portugal.

Şahin, M., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2017). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihlerine Dayalı Öğrenme Önceliklerinin Belirlenmesi. 11th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Şahin, M., Keskin, S. & Yurdugül, H. (2017). E-öğrenme Tasarımları için Öğrenen Özellikleri ve Etkileşim Değişkenlerinin Öznitelik Seçim Algoritmaları ile Belirlenmesi. 11th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Keskin, S., Şahin, M. & Yurdugül, H. (2017). BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Platformu ve Oyun Oynama Amaçlarına İlişkin Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ile Belirlenmesi. 11th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Keskin, S., Şahin, M. & Yurdugül, H. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Oyun ve Oyuncu Etkileşiminin Cinsiyete Dayalı Olarak İncelenmesi. 11th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Akçay, A., Ay, K., Yıldırım, D. & Yurdugül, H. (2017). E-öğrenme Ortamlarındaki Çarpık Log Verilerinde Aykırı Değer Belirleme Testlerinin Karşılaştırılması. 11th International Computer & Instructional Technology Symposium (ICITS, 2017), 24-26 May, Malatya, Turkey.

Keskin, S., Şahin, M., Özgür, A. & Yurdugül, H. (2016). Online learners’ navigational patterns based on data mining in terms of learning achievement. 13th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age 2016 (CELDA 2016), 28-30 September, Mannheim, Germany.

Şahin, M., Keskin, S., Özgür, A. & Yurdugül, H. (2016). E-öğrenme Ortamlarında Öğrenen Özelliklerine Dayalı Etkileşim Profillerinin Belirlenmesi. ITTES 2016’da sözlü sunum şeklinde sunulmuştur, Elazığ, TÜRKİYE.

Şahin, M., Özgür, A., Tuluk, A. & Yurdugül, H. (2016). Öğrenme Analitikleri ile Çevrimiçi Öğrenme Ortamı Tasarımında Bir Yol Haritası. 3rd. International Conference on New Trends in Education. April 26-29. İzmir.

Akçapınar, G. (2015). Profiling Students’ Approaches to Learning through Moodle Logs. Paper presented at the Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning (MAC-ETL 2015), Prague, Czech Republic.

Akçapınar, G., Altun, A., & Coşgun, E. (2014). Investigating Students’ Interaction Profile in an Online Learning Environment with Clustering. Paper presented at the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2014), 7–9 July Athens, Greece.